0639826286 kunst@jofke.nl
Selecteer een pagina

Voor haar expositie bij NS16 in Tilburg van 1 t/m 9 oktober 2016 laat Jofke zich onder andere inspireren door zand, als metafoor voor de mens. Dit artikel vertelt je over haar filosofie hierachter:

‘Zand begon als een laag steen en werd een kei, een kiezel en uiteindelijk een korrel. Het kost tijd, maar uiteindelijk kom je tot de kern. Als zand zo klein is dat het klei wordt zal het onder druk weer steen worden,’ Conrad de Heer

‘Zand is zacht, hard, los en korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Vaak is aan zand te zien waar het vandaan komt, want de herkomst bepaalt de kleur en samenstelling. De mate van afronding, sortering en korrelgrootte zeggen iets over de weg die het zand heeft afgelegd,’ bron Wikipedia

De herkomst van zand bepaalt dus de samenstelling, en de weg die zand heeft afgelegd zorgt voor de uiterlijke kenmerken. Jofke ziet zand hier als metafoor voor de mens. Haar fascinatie is dat deze materie in haar kern onveranderlijk is en toch héle verschillende uiterlijke hoedanigheden kan hebben. Als we ons door een grote zandberg wroeten komen we in de kern tot die ene korrel.

Volgens de kwantumfysica bestaat alles en iedereen oorspronkelijk uit dezelfde energie en materie en is daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zand, mens en ruimte is op kwantumniveau eenzelfde materie. Deze ruimte gedraagt zich soms als een energiegolf en soms als deeltjes van energie en wordt beïnvloed door de waarnemer die ernaar kijkt.

 

Ter informatie

 • Kwantumfysica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft.
 • Materie is de bouwsteen waaruit het (waarneembaar) universum is opgebouwd.
 • Energie is de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen.
 • Kwantum is de kleinste, ondeelbare hoeveelheid van een grootheid die bij een interactie betrokken kan zijn.

 

Mijn onderzoek
‘Ik wil het onzichtbare vormgeven, waaronder de ongrijpbare ruimte waarin alles kan bestaan. Ik laat me hierbij leiden door:

 • leegte met haar onvoorspelbare mogelijkheden.
 • ondefinieerbare substantie waarin de dingen plaats vinden.
 • emotionele aanwezigheid of juist de absentie ervan,’ Jofke

 

Zand in haar natuurlijke vormen

 • Microscopische foto(‘s)
 • Zandkorreltje
 • Zandhoop
 • Klei
 • Gesteente

 

Zand door de maker beïnvloed

 • Baksteen/-stenen
 • Zandtekening / -schilderij /- sculptuur